שרונה

עמוד הבית skip navigation   |   שרונה skip navigation   |   מוזאונים ואתרים skip navigation   |   סיורים skip navigation   |   מהקריה בחזרה לשרונה skip navigation   |   מסעדות, קניות ובילוי skip navigation   |   סיפורי בתים skip navigation   |   מידע שימושי skip navigation   |   צור קשר skip navigation
מבט על שרונה (ממערב למזרח), 1937, איור: קארל קיבלר<br />Carl Kuebler, Theo Graze, Melbourne
קארל שטלר ומשפחתו על מרפסת<br />Horst Blaich, Albert Blaich Family Archive, Australia: Karl Steller family collection
ילדי הגן עם הגננת קורנליה גראצה<br />John Weller Collection,<br /> in courtesy of<br /> Theo Weller Cornelia Graze
טיול לשבע טחנות בירקון,<br /> שנות ה-20 לערך<br />Dr. Charlotte Laemmle, Melbourne, Australia
הצגת תיאטרון בובות<br />בבית הקהילה החדש, 1925<br />Horst Blaich, Albert Blaich<br />Family Archive, Australia
בחזית קפה גינטנר, שנות השלושים<br />Café Guenthner. Meta and John Weller album
תינוק בעגלה ליד הגדר<br />Horst Blaich, Albert Blaich Family Archive, Australia: Steller family collection
בית הנפח גראצה, <br />ראשית המאה ה-20<br />Theo Graze, Melbourne
בית הנפח גראצה, 1930 לערך<br />Horst Kolb collection
בכניסה אל האיטליז<br />Whilhelm Groezinger.<br />Brunhilde Groezinger,<br /> Melbourne
הבאת הענבים ליקבים בשרונה<br />Archives of the Templegesellschaft in Stuttgart
בריכת פרדס משפחת ליפמן<br />Dr. Charlotte Laemmle, Melbourne. Australia
תצלום בית אפינגר בארניה 27 <br />Horst Blaich, Albert Blaich Family Archive, Australia: Eppinger family collection
קציר בשדות שרונה
מבנה הנגרייה של אוטו ונוס<br />Horst Blaich, Albert Blaich Family Archive, Australia: Venus family collection
רחוב כריסטוף הופמן (דוד אלעזר), ראשית המאה ה-20<br />Dr. Charlote Laemmle, Melbourne, Australia
קפה גינטנר, שנות ה-30<br />Café Guenthner. Meta and John Weller album