שרונה

עמוד הבית skip navigation   |   שרונה skip navigation   |   מוזאונים ואתרים skip navigation   |   סיורים skip navigation   |   מהקריה בחזרה לשרונה skip navigation   |   מסעדות, קניות ובילוי skip navigation   |   סיפורי בתים skip navigation   |   מידע שימושי skip navigation   |   צור קשר skip navigation

חדר שביעי א': משרונה לקריית הממשלה

במאי 1948, לאחר יציאת כוחות ההגנה ממחנה יהושע, שוכנו בבתי הטמפלרים משרדי הממשלה, שמפאת המצור על ירושלים קבעו את משכנם הזמני בתל-אביב.

דוד בן-גוריון הכריז שירושלים היא בירת החליטה 1949 מדינת ישראל, ובדצמבר הממשלה על העברת משרדיה לבירה. ואולם, משרד הביטחון נותר בקריה וכן נציגויות ומשרדים של מרבית משרדי הממשלה, ובהם לשכת ראש הממשלה. רק בשנות האלפיים פינו משרדי הממשלה את בתיה ההיסטוריים של שרונה בדרום הקריה ורוכזו במגדל היובל בדרך מנחם בגין.

בבית בו שוכן היום מרכז המבקרים, הוקם ארכיון המדינה. בחדר זה היה אולם הקריאה של ספריית ארכיון המדינה, ומוצגים בו הפעילות הממשלתית בקריה ויצירת מוסדות המדינה ומנגנוניה בשנים הראשונות לכינונה.

חדר שביעי ב': לשכת הנשיא, הקריה, תל־אביב >> << חדר שישי: ראשית הריבונות, ממחנה יהושע למטה כללי
מדריך שרונה