שרונה

עמוד הבית skip navigation   |   שרונה skip navigation   |   מוזאונים ואתרים skip navigation   |   סיורים skip navigation   |   מהקריה בחזרה לשרונה skip navigation   |   מסעדות, קניות ובילוי skip navigation   |   סיפורי בתים skip navigation   |   מידע שימושי skip navigation   |   צור קשר skip navigation

חדר שני: 'אגודת ההיכל' בשרונה

שלושה דורות של גרמנים-טמפלרים חיו ופעלו במושבה שרונה, אחות למושבות הטמפלריות שקמו בארץ בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, והיו כולן דוגמה לסדר לתכנון, לחריצות וליצרנות.

'אגודת ההיכל' נוסדה ב-1861 בממלכת וירטמברג שבדרום-מערב גרמניה. האגודה דגלה ברעיון כינוסו של 'עם האל' בירושלים, ברוח נביאי ישראל והברית החדשה ומתוך רצון לתת דוגמה ומופת לחברה נוצרית ראויה, שתכשיר את הלבבות ואת הארץ להופעתו המחודשת של המשיח.

חלוצי הטמפלרים הגיעו לארץ בשלהי 1868 במטרה להיאחז בה וליישבה. מושבותיהם הראשונות היו בחיפה וביפו (1869), ואילו שרונה נוסדה בשנת 1871. המושבה שרונה הייתה למובילה בחקלאות מודרנית ובחדשנות טכנולוגית. חדר זה משקף את חיי הטמפלרים בשרונה מעת היווסדה ועד מלחמת העולם הראשונה.

בשלהי שנת 1917, לאחר כיבוש דרום הארץ בידי הצבא הבריטי, הטמפלרים תושבי שרונה הוכרזו 'נתיני אויב' והוגלו למצרים. המושבה הייתה למחנה צבאי בריטי ורק בשנת 1921 הורשו הטמפלרים לשוב לבתיהם בשרונה.

חדר שלישי: רוחות של קדמה, חקלאות, תעשייה ומסחר >> << חדר ראשון: מבואה
מדריך שרונה