שרונה

עמוד הבית skip navigation   |   שרונה skip navigation   |   מוזאונים ואתרים skip navigation   |   סיורים skip navigation   |   מהקריה בחזרה לשרונה skip navigation   |   מסעדות, קניות ובילוי skip navigation   |   סיפורי בתים skip navigation   |   מידע שימושי skip navigation   |   צור קשר skip navigation

סיורים עצמאים

המבקרים בשרונה מוזמנים, לפני הסיור באתר, לעיין במדריך שבידיהם וללמוד על תולדות המקום בחתך שלוש התקופות ההיסטוריות, כמו גם בהיבטים אחרים המייחדים את המקום בתולדות הארץ והיישוב. מבקרים כאלו יוכלו להיעזר בהדרכה המוצגת כאן, שכן מסלולי הסיור המומלצים ממקדים את תשומת לב המבקרים לאירועים ופרטים, המוסברים בהרחבה במאמרים במדריך.

באתר שרונה נשמרו 36 מבנים היסטוריים וגם חלק מהעצים שנטעו הטמפלרים מאז עלייתם למקום. נוסף לכך, הוצבו באתר מיצגים המדמים מתקנים שפעלו במקום בעבר והיו אבן דרך בתולדות המקום. שילוט המבנים והמתקנים מתייחס בקצרה לסיפור המקומי בתקופת הטמפלרים, תקופת המאבק להקמת המדינה ולבסוף התקופה שבה שכנה במתחם קריית הממשלה.

ניתן לרכוש את המדריך במרכז המידע והכרטיסים בכתובת אלברט מנדלר 11.

<< חזרה לסיורים
מדריך שרונה